Bevakning av IT-system

Vi erbjuder bevakning av alla slags IT-system som en tjänst. Detta ger en bild av vad som verkligen händer, att skydden fungerar och vilka angrepp som sker. Tjänsten bygger på en kombination av flera års erfarenhet, specialutvecklade analyssystem och larmcentraler bemannade dygnet runt.

Säkerhetsanalyser

Vi erbjuder tekniska analyser där vi identifierar sårbarheter och säkerhetsluckor i alla slags IT-system. Därigenom kan dessa täppas till innan de upptäcks och utnyttjas av angripare. Våra analyser erbjuder vi i form av såväl intrångstester, penetrationstest och IT-säkerhetsrevisioner.

Rådgivning

Vi finns också tillhands för att hjälpa till med all slags rådgivning rörande IT- och informationssäkerhet. Detta inkluderar t.ex. stöd till beställare och projektledare vad det gäller kravställning och uppföljning.