På Fortego Security är vi specialister på att säkra och bevaka IT-system.

Vi granskar alla försök till åtkomst och annan otillbörlig aktivitet, så att våra kunder kan känna sig trygga och säkra på att det bara är behöriga användare som läser eller ändrar känslig information. Genom detta ger vi våra kunder ett värdefullt stöd i frågor om regelefterlevnad (compliance).

Då vi hela tiden bevakar vad som sker i en IT-miljö, ser vi snabbt risker som uppstår och kan därigenom hjälpa alla systemägare att göra säkerhetsarbetet fokuserat och effektivt. Därigenom hjälper vi till att spara både tid och pengar, som istället kan användas för tillväxt eller andra prioriterade mål.